Meet our members/Möt våra medlemmar

It is so inspiring to be a member in the Rönninge Show Chorus. Meet some of our members and hear them share their experience and happiness about beeing a singer in our chorus. 

 

Det är inspirerande på så många sätt att vara en del av Rönninge Show Chorus. Möt några av våra sångare och ta del av deras upplevelser och glädje att vara en medlem i kören.

Sing with us!      Sjung med oss!

 

"I see every rehearsal as a gift to myself. To feel this power and happiness, when the whole group reaches the goal. Because we have such clear goals that we are working towards. It's absolutely magical," says Kicki Braun. She sings baryton, is a part of the music team and saction leader. – Jag ser varje rep som en present till mig själv. Att få känna den här kraften och lyckan, när hela gruppen når målet. För vi har så tydliga mål som vi jobbar mot. Det är helt magiskt, säger Kicki Braun. Hon sjunger baryton, är med i musikkommittén och stämledare. 

 

 

 

 

– Rönninge Show Chorus is something special. Of course, it's a world champion choir, but that's not why I came here. I went with a friend to just have a look, without a thought of starting. I was sure that in such a big choir you wouldn't be seen. But that's exactly what you become. It's community, it's joy, and it's also an ego boost.

– Rönninge Show Chorus är ju något speciellt. Det är klart, det är ju en världsmästarkör men det var inte därför jag kom hit. Jag åkte med en kompis för att bara titta, utan en tanke på att börja. Jag var säker på att i en så stor kör blir man inte sedd. Men det är precis det man blir. Det är gemenskap, det är glädje och dessutom är det en ego-boost.

 

 

 

 

 

"I think about the warmth and the community we have, and the music we create together. We enter a bubble where nothing else matters... It's a fantastic feeling," says Barbro Ekholm. She sings baritone and is responsible for props and the intranet for Rönninge Show Chorus.

 

"Jag tänker på värmen och gemenskapen vi har, och musiken vi skapar tillsammans. Vi går in i en bubbla där inget annat spelar roll... Det är en fantastisk känsla", säger Barbro Ekholm. Hon sjunger baryton och ansvarar för rekvisita och intranät för Rönninge Show Chorus.

   

"When I think of Rönninge Show Chorus, I think of the joy of singing, freedom and sisterhood”
Meet Karin, who sings lead and is a part of the visual team.

 

"När jag tänker på kören så tänker jag på sångarglädje, frihet och systerskap"
Möt Karin, som sjunger Lead och del av visuella teamet.

   

Project video team: Annika Johannesson, Evis Bergenlöv, Sofia Häägg & Therese Tesla Neidenmark

Music in background: Magic to Do
Composer: Stephen Schwartz
Arranger: David Wright
Artist: Rönninge Show Chorus

   

        

"The most fun thing, when competing at the international level is
the quality we have and strive for.“
Meet Tesla, teacher / educator, who sings Lead and is part of the Visual team

 

"Det roligaste med att tävla på internationell nivå är kvalitén vi håller och strävar mot.

Möt Tesla, lärare/pedagog, som sjunger Lead och ingår i Visuella teamet.

 

   

Music in background: All by Myself
Music & lyrics: Eric Carmen and Sergei Rachmaninoff,
Arranger: David Wright
Artist: Rönninge Show Chorus

   

Project video team: Annika Johannesson, Evis Bergenlöv, Sofia Häägg &
Therese Tesla Neidenmark

   

 

“What’s extraordinary for Rönninge compared to other choruses is the great discipline, structure and organization that make it possible to develop everyone’s qualities and talents”.
Meet Laura, who works with IT Support and as Zumba fitness Instructor, who sings Bass and is a part of the team for psychical warm up and the tech team. She is also a  front row dancer.

 

 

"Speciellt för Rönninge, det är den fantastiska disciplinen, strukturen och organisationen som gör att vi verkligen kan utväxla allas egenskaper och allas färdigheter".
Möt Laura, som arbetar som IT Support och Zumba Fitness-instruktör, som sjunger Bas och ingår i teamet för fysisk uppvärmning och det tekniska teamet samt dansar på första raden.

   

Project video team: Annika Johannesson, Evis Bergenlöv, Sofia Häägg & Therese Tesla Neidenmark

Music in background: All by Myself
Music & lyrics: Eric Carmen and Sergei Rachmaninoff 
Arranger: David Wright
Artist: Rönninge Show Chorus