Hire Us/Boka Oss

Vill du boka en showkör i världsklass för din fest eller ditt evenemang? Behöver du förstklassig musik i din produktion?

Rönninge Show Chorus (RSC) är en showgrupp som älskar att uppträda! Om du engagerar RSC får du en upplevelse  med högklassig sång, scenisk upplevelse och underhållande koreografi – allt levererat professionellt i ett format anpassat efter dina önskemål. Vi engagerar dig med vår musik och glädje och erbjuder underhållning som måste upplevas! Vi underhåller gärna på t.ex. konferenser, företagsfester, öppningsceremonier, mässor eller andra evenemang där musik är passande.

Repertoaren är en blandning av amerikanska evergreens, rock och pop på svenska och engelska, traditionella julsånger m.m. Vi skräddarsyr valet av låtar och evenemang – allt efter dina önskemål!

Vi erbjuder allt från grupper om fyra personer till över 100 sångare. Rönninge Show Chorus är Nordens största och mest framgångsrika barbershopkör. Kören strävar efter att vara unik och innovativ. Vårt mål är att leverera känsla, underhållning och show kombinerat med en stark musikalitet och skicklighet.

Kontakta gärna Annika Risberg +46 70 219 4504 eller kontakta oss för priser, bokning eller mer information.

Läs "testimonials" och se videor från framträdanden här

 

 


Hire Us

Do you want to book a world class show chorus for your party or event, or do you need outstanding music in your production? 
Rönninge Show Chorus (RSC) is a show group that loves to perform! If you hire RSC you will get an experience with high-class singing, scenic energy and entertaining choreography - delivered professionally in a format customized after your wishes. We affect you with our music and joy and offer entertainment that has to be experienced! We readily entertain at e.g. conferences, company parties, opening ceremonies and fares or other events where music is suitiable.

Our repertoire is a mixture of American evergreens, rock and pop in Swedish and English, traditional Christmas carols etc. We tailor the choice of songs and the performance - according to your wishes.

Depending on the conditions, we can offer anything from groups of four persons to over 100 singers.
Rönninge Show Chorus is the largest and most successful barbershop chorus of the Nordic countries. The chorus strives to be unique and innovative. The goal is to deliver feeling, entertainment and show combined with a strong musicality and skill at every given chance.

Feel free to contact Annika Risberg +46 70 219 4504 or contact us here for prices, booking or more information.

Read here for testimonials and watch videos from performances here.