Our director

 

Anna Alvring


Anna Alvring is an exuberant fresh breath of air that brings the chorus to grand achievements with her enthusiasm. She is a bundle of energy that inspires the members of the chorus to give that little extra when you think you can't give anymore. Since January 1, 2020, Anna is the one and only director for the chorus after 14 years as a co-director together with the founder of Rönninge Show Chorus, Britt-Heléne Bonnedahl.

Anna has a musical education and is both a music and math teacher. Since 2019 she is the principal at the prestigious music school Adolf Fredriks musikklasser in Stockholm, Sweden.

 – I started singing barbershop in 1986 thanks to my father, Anna says. In time I became a director for the Stockholm City Chorus. The chorus has helped me find my leadership skills. You have to be positive as a leader but at the same time balance this out with knowledge.

– I like to put myself out there, and there is always room for both laughter and some mischief within reasonable limits, Anna says. My strength in terms of knowledge is probably the music theory I like to share. My vision is for us to be a chorus that is in the lead. As competitors I want us to achieve the highest goal which is GOLD. If you like something you are also willing to work hard to achieve it. We are a chorus that thrives from keeping a high level. However, the most important part is knowing you have given it your all.

Nothing is impossible for Rönninge Show Chorus!

 

” My vision is for us to be a chorus that is in the lead. As competitors I want us to achieve the highest goal which is GOLD. “

 

Get to know our director a little better!


 

Anna

 

... about the music Music for me is happiness, joy and energy! The thing I love most about barbershop music is that it is extremely direct – both visually and musically. I am also inspired by the cool sound this music style produces!
... about RSC RSC's uniqueness is that while we are so professional everything is still so loving! Working with RSC is both inspiring and developing for me as a director. And the audience can expect blazing energy and shining overtones! If you hire our chorus you will get a professional delivery with a real feeling! 
... about her role as a director Humility and flexibility are the most important things for a director. Being able to lead and to have visions. Being present in the here and now. And not taking yourself too seriously. I love to use joy as a development tool!
... about being a member in this chorus As a singer in RSC you can expect development and strong ambition as well as high expectations! Individual development demands effort and as a member you have to be prepared to deliver on this.

 


 

Anna Alvring


Anna Alvring är en sprudlande frisk fläkt som tar kören till storslagna prestationer med sin entusiasm. Hon inspirerar medlemmarna i kören att ge det lilla extra. Sedan den 1 januari 2020 är Anna ensam dirigent för kören efter 14 år med delat dirigentskap tillsammans med grundaren av Rönninge Show Chorus, Britt-Heléne Bonnedahl.

Anna har en gedigen musikalisk utbildning och är både musik- och mattelärare. Sedan 2019 är hon rektor på den prestigefyllda musikskolan Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm.

– Jag började sjunga barbershop 1986 tack vare min pappa, säger Anna. Med tiden blev jag dirigent för Stockholms City Chorus. Det var innan jag kom till Rönninge Show Chorus. Körerna har hjälpt mig att utveckla mina ledaregenskaper. Man måste vara positiv som ledare men samtidigt balansera det med gedigen kunskap.

– Jag gillar att sätta upp mål och anta olika utmaningar. Det finns alltid plats för både skratt och lite bus inom rimliga gränser, säger Anna. Min styrka är min kunskap i musikteori, som jag gärna delar med mig av. Min vision är att vi ska vara en kör i framkant. När vi tävlar vill jag att vi ska sikta högt och målet är GULD. Om du gillar något, är du också villig att arbeta hårt för att uppnå det. Vi är en kör som trivs med att hålla en hög nivå. Det viktigaste är att veta att du har gett allt.

Ingenting är omöjligt för Rönninge Show Chorus!

”– Min vision är att vi ska vara en kör i framkant. Vid tävlingar vill jag att vi ska sikta högt - och målet är GULD” 

 

 

Lär känna vår dirigent lite bättre!


 

Anna

 

... om musiken

Musik för mig är lycka, glädje och energi! Det jag älskar mest med barbershopmusik är att den är extremt direkt – både visuellt och musikaliskt. Jag är också inspirerad av det coola soundet – den totala ljudbilden – som denna musikstil producerar!

 

... om RSC

RSC:s specialitet är att även om vi är professionella är allt fortfarande så kärleksfullt. Arbeta med kören är både inspirerande och utvecklande för mig som dirigent. Och publiken kan förvänta sig glödande energi och klingande övertoner. Om du bokar vår kör får du underhållning med professionell leverans med verklig känsla!

 

... om sin roll som dirigent

Ödmjukhet och flexibilitet är det viktigaste för en dirigent. Att kunna leda framåt och ha visioner. Att vara närvarande här och nu - och inte ta dig själv på för stort allvar. Jag älskar att leda kören vidare med hjälp av glädje och positivitet!

 

... om att vara medlem i denna kör

Som sångare i RSC kan du förvänta dig utveckling och högt satta mål samt höga förväntningar! Individuell utveckling kräver träning och som medlem måste du vara beredd att ge det lilla extra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014, 2017 & 2020 Världsmästare Sweet Adelines